zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Reformy w polskim systemie edukacji

Reformy w polskim systemie edukacji

gru 2, 2020

Na przestrzeni ostatnich lat system edukacji w Polsce uległ znaczącym zmianom. Przede wszystkim jeszcze do 2018 roku funkcjonował system gimnazjalny, wprowadzony już wiele lat temu. Obowiązywał system sześcioletniej szkoły podstawowej, trzech lat gimnazjum i trzech lat liceum ogólnokształcącego/czterech lat technikum.

 

Od 2019 roku gimnazja zostały zlikwidowane i wrócił dawny system ośmioletniej szkoły podstawowej i czterech lat liceum ogólnokształcącego/pięciu lat technikum. Zmiany te znacząco wpłyną na roczniki uczące się obecnie w szkole średniej, gdyż zmieni się również formuła egzaminów. Odnosząc się jeszcze do edukacji na poziomie szkoły podstawowej, w Polsce od dwóch lat był już przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, który zastąpił wcześniejszy egzamin gimnazjalny. W szkole średniej natomiast od 2023 roku ma zmienić się również obecna formuła egzaminu maturalnego, który ulegnie prawdopodobnie kilku modyfikacjom.

 

Za czasów istnienia gimnazjów, ówcześni licealiści przez pierwszy rok szkoły średniej realizowali wszystkie przedmioty obowiązkowe a od klasy drugiej tylko przedmioty maturalne i kilka dodatkowych, uzupełniających jak wf, religia/etyka, zależne od wybranych przedmiotów maturalnych-historię i społeczeństwo bądź przyrodę. W trzeciej, maturalnej klasie licealiści zdawali obowiązkowo trzy przedmioty maturalne: matematykę, język polski i język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Musieli również obowiązkowo zdawać przynajmniej jeden, wybrany przez siebie przedmiot na poziomie rozszerzonym. Funkcjonowały również dwa egzaminy ustne bez określania poziomu z języka polskiego oraz języka angielskiego, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i wzmożone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w 2020 roku egzaminów ustnych nie przeprowadzono a pisemny egzamin maturalny został przełożony z maja 2020 na czerwiec 2020.

 

Obecni licealiści, absolwenci szkoły podstawowej z systemem ośmioletnim rozpoczęli naukę systemem czteroletnim a uczniowie technikum systemem pięcioletnim. Nastąpiły zmiany w systemie realizacji przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych oraz maturzyści 2023 będą zdawać kolejną, nową maturę. Na szczegóły dotyczące zmian jakie nastąpią w przypadku przeprowadzenia egzaminów maturalnych w 2023 roku musimy jeszcze jednak poczekać, gdyż nie są jeszcze w pełni znane.