zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Konfederacja.

Konfederacja.

sie 11, 2020

Konfederacja jest to związek jednego bądź kilku stanów , między innymi szlachty, duchowieństwa, oraz miast, które maja na celu realizację określonych, zwykle są to doraźne cele. Konfederacje działały w zastępstwie władzy państwowej, lub też dążyły do wszelkiego wymuszenia na niej określonych postulatów, jednym z nich jest na przykład konfederacja Maćka Borkowica z roku 1352.

 

Początkowo organizowane były przez miasta, a celem było między innymi zapewnienie pokoju publicznego, oraz bezpieczeństwo handlu, na przykład konfederacja miast wielkopolskich w roku 1302. w szesnastym wieku pojawiły się konfederacje tak zwane generalne, organizowane były dla zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w czasie tak zwanego bezkrólewia , nazwane kaptury z roku 1572. Konfederacje zawiązywano przy królu w celu jego obrony lub także przeciw niemu, dla potrzeb wymuszania choćby na nim określonych przez siebie ustępstw. Istniały także konfederacje wojskowe, organizowane były od wieku siedemnastego przez wojska, głównym celem były wymuszanie zapłaty zaległego żołdu. W wieku osiemnastym zaczęto wykorzystywać konfederacje w Sejmie dla przeciwstawiania się liberum veto, widocznie to było na przykład w sejmie czteroletnim, gdzie obowiązywała wówczas zasada większości głosów.