zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Czym się zajmuje redaktor? Końcowa redakcja książki. Praca redaktor merytoryczny

Czym się zajmuje redaktor? Końcowa redakcja książki. Praca redaktor merytoryczny

kwi 13, 2017

Powstanie książki, to nie taka prosta sprawa, jak może się wydawać osobom postronnym. Niektórzy myślą, że w zasadzie nie ma nic prostszego, pisarz siada do biurka, spędza przy nim długie godziny, po czym powstaje książka. Od surowego tekstu do wydania publikacje jest jeszcze jednak daleka droga.

czym się zajmuje redaktor?

Często potrzebny jest redaktor. Czym się zajmuje redaktor? Praca redaktora jest niezwykle ważna. To właśnie jego działania sprawiają, że książki osiągają swój ostateczny kształt. Pisarz oddając do redakcji surowy tekst nie zawsze jest pewny końcowego efektu. Zadaniem redaktora jest to, aby napisany tekst przyjął odpowiednią formę gramatyczną i stylistyczną, w której przyszły czytelnik się po prostu zakocha.

Praca redaktor merytoryczny

Oczywiście, zdarzają się autorzy, dla których ingerencje redaktorów w tekst książki są niedopuszczalne, wówczas decydują się na wydanie publikacji na własną rękę. Praca redaktor merytoryczny to niezwykle odpowiedzialne zajęcie. Na stanowisku tym można zostać zatrudnionym zarówno w dużym wydawnictwie zajmującym się publikacją książek jak i w wydawnictwie prasowym, niezbędne są jednak odpowiednie kompetencje.