zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Dlaczego warto zainwestować w szkolenia dedykowane?

Dlaczego warto zainwestować w szkolenia dedykowane?

wrz 8, 2023

Szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej firmy to coraz popularniejsze rozwiązanie. Dzięki niemu można lepiej przygotować pracowników do wykonywania określonych zadań i rozwiązywania problemów charakterystycznych dla danej działalności. Szkolenie dedykowane sprawdza się pod tym względem lepiej niż ogólny kurs. Dowiedz się więcej na temat zalet szkoleń dedykowanych.

1. Jakie korzyści przynoszą szkolenia dedykowane?

2. Szkolenia zamknięte dla pracowników własnej firmy

Szeroki wybór szkoleń otwartych nie zawsze wiąże się z możliwością znalezienia wśród nich kursu, który odpowie na ściśle określone potrzeby. Często zdarza się, że program szkoleń i stosowane metody szkoleniowe nie przydają się danej grupie pracowników i słabo sprawdzają się w firmie o nietypowym profilu działalności. Kompleksowe dopasowanie dedykowanych kursów pozwala skutecznie rozwiązań ten problem.

Jakie korzyści przynoszą szkolenia dedykowane?

Szkolenie dedykowane z oferty takiej jak https://www.ican.pl/szkolenia/dedykowane odbywa się w siedzibie klienta, co ogranicza konieczność wysyłania pracowników w delegacje i związane z tym koszty. W trakcie szkolenia zamkniętego pracownicy znajdują się w firmie, dlatego mogą uczyć się i od razu wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce. Ponadto uczestnicy wraz z prowadzącym mogą wdrażać ustalone wcześniej strategie i procesy, by szybciej oraz efektywniej skalować biznes. Wszystkie elementy szkolenia odbywaj się w duchu kultury organizacji, dlatego pracownicy każdego szczebla wynoszą z nich więcej praktycznej wiedzy. Szkolenia dedykowane to również łatwa ewaluacja efektów i zadowolenia pracowników.

Szkolenia zamknięte dla pracowników własnej firmy

Uczestnicy szkoleń zamkniętych z indywidualnym programem sprawdzają się w przypadku pracowników każdego szczebla. Pracownicy czują, że są doceniani i zyskują realne możliwości rozwijania swoich kompetencji twardych lub miękkich. Ponadto chętniej zostają w firmie na dłużej i wykazują mniejszą skłonność do zmiany miejsca pracy. Managerowie z kolei mogą podnieść kompetencje związane z zarządzaniem czasem i rozwiązywaniem konfliktów z uwzględnieniem specyfiki branży, charakteru zatrudnionych osób i czynników stresowych, na które są na co dzień narażeni. Dzięki temu efekty szkolenia pojawiają się szybciej i lepiej wpisują się w listę potrzeb organizacji. Dodatkowo przynoszą efekty w czasie rzeczywistym, gdyż pozwalają wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce i uczyć się na przykładach mających miejsce w danym przedsiębiorstwie.