zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Jak napisać pracę na najwyższą ocenę?

Jak napisać pracę na najwyższą ocenę?

lis 19, 2020

Pisanie wszelkiego rodzaju prac pisemnych jest codziennością tysięcy uczniów każdego dnia. Referaty lub innego rodzaju prace, można napisać na różne przedmioty, nie tylko na język polski. Aby napisać pracę na wysoką ocenę nie wystarczy zawrzeć w niej znalezione informacje, lecz także właściwie je uargumentować oraz przedstawić w odpowiedni sposób. Pisząc referat przykłady podawane i cytowane przez ucznia, powinny być bardzo szczegółowo dobrane pod względem omawianego tematu. Stosowanie wyłącznie argumentów znanych sobie, niezależnie od zadanego tematu, z pewnością nie zapewni dobrej i zadowalającej oceny. Nieodpowiednie dopasowanie przykładów oraz argumentów jest także bardzo częstą przyczyną uzyskiwania niższych wyników na egzaminach kończących każdy etap edukacji, jak na przykład matura. Część pisemna, czyli tak zwana argumentacyjna na maturze wymaga dużej precyzji. Dlatego też niestety wielu uczniów, choć doskonale zna omawiane lektury, nie zawsze potrafi użyć poprawnych argumentów dopasowanych do tematu i pisze jedynie zapamiętane informacje, co jest błędem.

Poprawność i stylistyka

Choć referaty najczęściej mają na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności argumentowania konkretnych informacji, powinny być pisane w sposób poprawny stylistycznie, językowo oraz gramatycznie. Niewłaściwie sformułowane zdania w poszczególnych akapitach zaburzają odbiór całej pracy i powodują niezrozumienie u osób czytających. Przed ostatecznym oddaniem pracy, warto przeczytać ją na głos, dzięki czemu prawdopodobnie dostrzeże się zawarte błędy. Wiele zdań przeczytanych jedynie po cichu, czyli w tak zwanych myślach, na głos brzmi zupełnie inaczej, dlatego wymagają poprawek. Nie warto także pisać referatów zbyt długich, w których zdania się powtarzają i powielają określone informacje. Nie jest ważna długość tekstu, lecz przede wszystkim jego wartość merytoryczna. Wszystkie zadania pisemne mają na celu nauczenie zgrabnego i sprecyzowanego określania swojego stanowiska oraz argumentów na zadany temat.