zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Fiszki interaktywna forma nauki do kogo jest adresowana?

Fiszki interaktywna forma nauki do kogo jest adresowana?

lut 17, 2019

Fiszki multimedialne dla kogo są najlepsze, kto ich potrzebuje, komu one pomagają?

Na te pytania odpowiedź nie do końca jest taka prosta. Wszystko bowiem zależy od indywidualnych umiejętności każdej osoby, toteż chodzi tutaj o umiejętności językowe i słowotwórcze, a także zdolności do zapamiętywania i uczenia się języków obcych w trakcie nauki.
Wiadomo, nie wszyscy mogą być po poliglotami, również nie wszyscy mogą biegle, czyli w sposób płynny władać językiem obcym na przykład j. angielski

Dla kogo fiszki będą odpowiednie ?

To pytanie zadaje sobie chyba każdy,,nowicjusz,, rozpoczynają naukę i zarazem nową przygodę z językiem obcym.

Przede wszystkim fiszki interaktywne są kierowane do osób, które chcą skorzystać z ich ogromnego potencjału- na podstawie ich skuteczności w obleczeniu o praktyczną ich wartość merytoryczną. Tymi osobami są m. in. uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, studenci w toku studiów, a także nauczyciele akademiccy czy szkolni.
Do takich właśnie osób kierowane są fiszki językowe, oczywiście z wyłączeniem grona nauczycielskiego (ono zna dany język obcy na co najmniej bardzo dobrym- perfekcyjnym poziomie), aby przynajmniej takie osoby miały podstawy językowe, ponadto by w sposób komunikatywny umiały porozumiewać się z innymi osobami będącymi obcokrajowcami.
Natomiast nauczyciele mogą wykorzystywać ogromny potencjał zawarty w treści fiszek w prowadzeniu lub wspomaganiu się w prowadzeniu wykładów albo lekcji w celu ich urozmaicenia i podniesienia ich atrakcyjności formy przekazu.