zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Konkursy i nagrody- jak je przeprowadzać i rozliczać zgodnie z prawem?

Konkursy i nagrody- jak je przeprowadzać i rozliczać zgodnie z prawem?

maj 11, 2023

Konkursy wszelkiego rodzaju są bardzo skutecznym narzędziem marketingowym, które zawsze działa. Uczestnicy lubią brać udział w konkursach, zwłaszcza, gdy dają one realną szansę na wygranie. Czy nagrody w konkursach podlegają opodatkowaniu? Jak rozliczyć nagrody otrzymane w grach organizowanych przez środki masowego przekazu i jaka jest wysokość należnego zryczałtowanego podatku?

Jak rozlicza się nagrody w konkursach?

Trudno jest jednoznacznie wskazać sposób rozliczania się z nagród w konkursach, gdyż polskie prawo nie definiuje wprost pojęcia konkursu. Mówiąc najogólniej, o konkursie możemy mówić, gdy zwycięzca zostaje wyłoniony nie na zasadzie przypadku czy losowości, jak ma to miejsce np. w loterii, ale na podstawie ustalonego regulaminu. Uczestnicy konkursu współzawodniczą ze sobą, a sam konkurs zawiera pewnego rodzaju zadanie konkursowe. Liczba nagród jest ograniczona. Zgodnie z polskim prawem, od wartości każdej nagrody pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. Nie wszystkie jednak nagrody powodują konieczność zapłaty podatku. Dotyczy to przede wszystkim konkursu publicznego. W jego przypadku możliwe jest zwolnienie podatkowe od nagrody w wysokości maksymalnej 2000zł. Jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę zwolnioną od podatku, zryczałtowany podatek zostanie pobrany. Kiedy mówimy o konkursie publicznym? Kiedy jest on organizowany i emitowany przez środki masowego przekazu, a ponadto jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa bądź sportu. Warto wiedzieć, że zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby prawne czy osoby z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Czym jest zryczałtowany podatek dochodowy?

Zryczałtowany podatek dochodowy (także nazywany podatkiem liniowym) to forma podatku dochodowego, w której stawka podatku jest ustalona jako stały procent od dochodu, bez względu na jego wielkość. W odróżnieniu od progresywnego systemu podatkowego, gdzie stawka podatku rośnie wraz z dochodem, w systemie zryczałtowanym podatek pobierany jest w stałej wysokości.

Jakie korzyści może odnieść organizator konkursu?

Konkurs to doskonały pomysł na budowanie więzi z marką, jej rozpoznawalności, a także zaangażowania potencjalnych klientów czy odbiorców. Już sama wizja wygranej budzi w uczestnikach wolę walki i rywalizacji. Aby jednak konkurs był skutecznym działaniem marketingowym, musi zostać odpowiednio dopasowany do okoliczności czy oczekiwań odbiorców. Organizator musi także pamiętać, że tym, co nakładania odbiorców do wzięcia udziału w konkursie są atrakcyjne nagrody. To właśnie one stanowią więc podstawę sukcesu konkursu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.sodexo.pl.