zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Pomoce dydaktyczne edukacja wczesnoszkolna. Jakie są kryteria prowadzenia dokumentacji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?

Pomoce dydaktyczne edukacja wczesnoszkolna. Jakie są kryteria prowadzenia dokumentacji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?

mar 30, 2017

Nauczyciel jest bardzo elastycznym zawodem, ponieważ stale musi się dokształcać i dopasowywać do zmieniającego się programu nauczania.

pomoce dydaktyczne edukacja wczesnoszkolna

Na szczęście istnieją pomoce dydaktyczne edukacja wczesnoszkolna, które pomagają w prowadzeniu zajęć i w zaznajamianiu się z nową podstawą programową.

Dokumentacja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Także stale zmieniają się zasady co do prowadzenia dokumentacji nauczania. Dokumentacja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej powinna być prowadzona zgodnie z narzuconymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasadami. Do tego potrzebne jest założenie teczki, w której powinny znajdować się: tematy pogadanek, które przeprowadzane są na lekcji z uczniami, program profilaktyki i wychowawczy SP, plan pracy wychowawcy, którym będzie się kierował wychowawca w ciągu całego roku szkolnego, karty ucznia, ruch uczniów po skończonych lekcjach, lista uczniów z telefonami kontaktowymi do rodziców, opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenia poradni specjalistycznych a także indywidualne dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Takie są kryteria MEN w Polsce.