zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Dlaczego warto udać się na studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa?

Dlaczego warto udać się na studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa?

paź 17, 2023

Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje. Kierowane są one do absolwentów wyższych uczelni. Jakie zalety mają studia kwalifikacyjne podyplomowe?

Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe

Bibliotekoznawstwo to studia podyplomowe, na które zazwyczaj decydują się absolwenci kierunków humanistycznych wyższych uczelni. Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie online, dzięki czemu można poszerzyć swoje kompetencje bez wychodzenia z domu. Jest to duże ułatwienie dla osób, które chcą studiować bibliotekoznawstwo w Instytucie Rozwoju Edukacji, mieszkając jednak poza obszarem Katowic. Program studiów został stworzony w taki sposób, by student mógł doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę teoretyczną. Warto dodać, że po ukończeniu kierunku absolwent ma szansę pracować w bibliotece szkolnej. Takie osoby powinny mieć jednak odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Co jest warunkiem ukończenia studiów podyplomowych?

Absolwent studiów podyplomowych, aby otrzymać dyplom ukończenia studiów wyższych podyplomowych, musi pozytywnie zaliczyć egzaminy ze wszystkich przedmiotów. Są to m.in.:

 • Podstawy dydaktyki,
 • Emisja głosu,
 • Etyka zawodu nauczyciela,
 • Technologie informacyjne w edukacji,
 • Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo,
 • Historia bibliotek i książek,
 • Metody pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym,
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza,
 • Literatura dla dzieci i młodzieży,
 • Informacja naukowa,
 • Technika pracy umysłowej.

W przypadku studiów jednolitych magisterskich konieczne jest złożenie i obronienie pracy dyplomowej. W przypadku bibliotekoznawstwa nie ma takiego obowiązku. Wystarczy zaliczyć wszystkie egzaminy, by uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe – dla kogo?

Studia Podyplomowe w Instytucie Rozwoju Edukacji kierunek stworzony z myślą o:

 • absolwentach studiów I stopnia, biegle posługujących się komputerem,
 • nauczycielach szkół podstawowych i średnich, pragnących pracować w bibliotece,
 • kandydatach bez uprawnień pedagogicznych zdecydowanych na zdobycie kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu w bibliotekach innego typu niż szkolne, czy też pedagogiczne.

Studia podyplomowe – dlaczego warto?

Studia podyplomowe to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i zdobyć atrakcyjne, dobrze premiowane zatrudnienie. Absolwent kierunku może starać się o przyjęcie na stanowisko w bibliotece szkolnej, publicznej itp. Studia podyplomowe realizowane są w trybie online, co jest ogromnym atutem dla osób, mieszkających kilkaset kilometrów od Katowic. Wszystkie zajęcia odbywają się w miłej i przyjemnej atmosferze. Prowadzą je kompetentni wykładowcy, mający szeroką wiedzę teoretyczną i świetne umiejętności praktyczne. Są to m.in. doktorzy nauk humanistycznych, na co dzień pracujący w renomowanych uczelniach wyższych. Wszelkie dokumenty związane z bibliotekoznawstwem w ramach studiów podyplomowych można znaleźć na stronie Instytutu Rozwoju i Edukacji. Zapisy odbywają się online, bez wychodzenia z domu.  Instytut jest otwarty na potrzeby studentów, dlatego istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty według indywidualnego harmonogramu spłat.

Bibliotekoznawstwo to studia dedykowane są kandydatom, którzy chcą zdobyć zatrudnienie w instytucjach związanych z czytelnictwem. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zapisu online na stronie https://www.ire-studia.edu.pl/studia-podyplomowe/dla-nauczycieli/bibliotekoznawstwo/.