zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Izolacja dziecka w klasie

Izolacja dziecka w klasie

paź 20, 2019

W niemal każdej klasie zdarzają się przypadki, kiedy jedno dziecko jest ignorowane przez innych. Takiego ucznia nie zaprasza się na urodziny, nie rozmawia się z nim podczas przerw. Izolacja dziecka w klasie nie musi mieć charakteru przemocy fizycznej, ale jest również rodzajem przemocy. Uczeń może doświadczać pomówień, przezwisk i ostentacyjnych zachowań negatywnych. Słyszy od innych, że jest głupi, śmierdzi lub ma brzydkie ubranie. Uczeń nękany i izolowany gaśnie w oczach. Szybka interwencja nauczyciela może odwrócić fatalne skutki zjawiska, jakim jest izolacja w grupie rówieśniczej.

 

Zdarza się, że prowodyrem sytuacji bywa osoba, która sama zmaga się z jakimś problemem. Dziecko z nadwagą czy jąkające się, będzie z obawy przed hipotetycznym atakiem na siebie, starało się zwrócić uwagę ogółu w stronę kogoś innego.
Izolacja dziecka w klasie powinna spotkać się z wdrożeniem działań ze strony nauczyciela. Izolowany uczeń powinien być dowartościowany na forum klasy oraz indywidualnie za osiągnięcia czy postawę. Ponadto należy o zjawisku porozmawiać z całą klasą, najlepiej, gdy izolowane dziecko jest nieobecne.

 

Jeżeli izolacja w grupie rówieśniczej została spowodowana przez konkretnego ucznia pozwala to na wyłonienie prowodyra. Rozmowa w obecności psychologa szkolnego oraz rodziców może położyć kres niepożądanym zachowaniom.
Gdy chcemy rozwiązać problem, jakim jest izolacja dziecka w klasie, możemy włączać takiego ucznia w życie klasy. Angażowanie do prac zespołowych czy wspólne przygotowywanie projektów w grupach będzie w tym wypadku korzystne.

 

Zdarza się, że mimo najlepszych chęci i szerokiego spektrum działań, izolacja w grupie rówieśniczej nadal trwa. W takiej sytuacji nie wolno się poddawać, ale konsekwentnie realizować założenia. Obniżenie ocen z zachowania jest ostatecznością; należy wziąć pod uwagę chęć odwetu i obwinianie izolowanego dziecka przez pozostałych.
Ciche przyzwolenie na tego rodzaju praktyki bardzo źle się kończy. Młody człowiek, który buduje obraz samego siebie na podstawie opinii innych, wpada w rozpacz. Izolacja w grupie rówieśniczej może prowadzić do depresji, zaburzeń somatycznych i innych dolegliwości.

 

Aby zjawisko to nie urosło do rangi katastrofy, szybkie działanie oraz współpraca dorosłych są priorytetem. Izolacja dziecka w klasie jest dużym wyzwaniem dla młodych nauczycieli, ale nie powinni oni zamiatać sprawy pod dywan lub unikać zagadnienia. Prędzej czy później w każdej pracy wychowawczej możemy spotkać się z problemem izolacji.