zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Zasady ruchu drogowego dla rowerzystów

Zasady ruchu drogowego dla rowerzystów

mar 25, 2017

Zasady ruchu drogowego

Rowerzyści to równoprawni członkowie ruchu drogowego. Powinni oni znać wszelkie zasady obowiązujące rowerzystów, dotyczące poruszania się na drogach. Pamiętać trzeba przede wszystkim, że rowerzyści pomiędzy 10 a 18 rokiem życia powinni posiadać kartę rowerową, aby móc bezpiecznie i zgodnie z prawem poruszać się po drogach publicznych. Dzisiaj praktycznie każdy uczeń kończący szkołę podstawową posiada taki dokument, gdyż w trakcie nauki w ramach zajęć z edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzież są przygotowywane teoretycznie i praktycznie (na placu manewrowym) do zdawania egzaminu na kartę rowerową. Zwolnieni z jej posiadania są tylko ci, którzy mając powyżej 14 lat posiadają uprawnienia kierowania motorowerem, lub mając ponad 16 lat posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub T. Dzieci młodsze aniżeli dziesięcioletnie mogą jeździć rowerem po ulicy wyłącznie w towarzystwie osoby pełnoletniej. Gdy ukończymy 18 lat – automatycznie stajemy się uprawnionymi do samodzielnej jazdy po drogach rowerzystami, karta rowerowa nie jest nam już wówczas potrzebna. Zasady obowiązujące rowerzystów znać jednak musimy w każdym wieku!